fbpx

นโยบายเปลี่ยนและคืนสินค้า

นโยบายการเคลม / คืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า

  • การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
  • การเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย ร้าน108เวลดิ้งเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด
  • การเปลี่ยน คืน สินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย
  • สินค้าต้องตรวจพบว่าปัญหาเกิดมาจากการผลิต ทางร้าน108เวลดิ้งจะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนต่อไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า สามารถทำได้สำหรับกรณีต่อไปนี้ :

  • การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า หรือ กระบวนการขนส่ง
  • ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ

ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อเปลี่ยน เคลม คืน สินค้าได้ที่ 108เวลดิ้ง 083-0234002 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ 108welding@gmail.com